Interkerkelijk koor

De zomervakantie is weer voorbij. Voor de zomervakantie zijn we in Buitenpost voorzichtig gestart
met een nieuw gospelkoor. Eigenlijk een spontaan initiatief wat resulteerde in het gegeven dat er op
een aantal maandagavonden een groep van rond de 15 mensen bij elkaar kwam om te zingen.
Bijzonder was de klik die er al snel ontstond, terwijl de groep bestond uit mensen van verschillende
leeftijden, uit verschillende dorpen en vanuit verschillende (kerkelijke) achtergronden. De
ontspannen begeleiding van dirigent Auke Willem Kampen draagt daar zeker aan bij. We zingen een
grote verscheidenheid aan liederen. Zowel Nederlands als Engels, rustig als uitbundig, koorliederen
als meerstemmige liederen uit de Opwekkingsbundel en Hillsong. Bijzonder is dat we ook liederen
zingen die door de dirigent zelf geschreven zijn.
Wij hopen op maandag 25 september weer te starten met de wekelijkse repetities. Ondanks dat we
al een mooi aantal leden hebben kunnen we best nog wat zangers gebruiken. Dat mag van alle
partijen. Zing je sopraan, dan word jij in het bijzonder uitgenodigd om met ons kennis te maken.
Ook mensen die een muziekinstrument bespelen zijn welkom, speel je piano, gitaar of kun je
drummen, meld je gerust aan. Wij oefenen op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de
Fonteinkerk, Achtkant 48 in Buitenpost.
Heb je nog vragen stel ze gerust, een keertje vrijblijvend kijken en luisteren mag natuurlijk ook altijd.
Voor vragen of inlichtingen:
Cornelis Visser
Zegge 6, Buitenpost
06-23852699
cornelis.visser@hetnet.nl

Dienst online

Meebeleven van een dienst of een eerdere dienst volgen? Klik hier voor een overzicht.

Overdenking

Iedere maand verschijnt hier een overdenking. Geschreven door een lid van de kerkenraad.

Nieuws

Collecte 15 April

Watoto is een christelijke organisatie die ontstaan is uit een lokale kerk in Oeganda. De organisatie biedt een breed pakket van zorg en hulp.

Stille week

Van 26 maart t/m 1 april wordt in het kader van de Stille Week, iedere avond in de Fonteinkerk, de Achtkant 48 in Buitenpost een korte, sobere samenkomst gehouden. Deze avonden worden georganiseerd door de jongeren van 17-20 jaar.

Agenda

Diensten

Eredienst 19.08 - 09:30
Eredienst 19.08 - 14:30

Activiteiten

Avondzang Haersmahiem 02.09 - 19:00
Bijbelclub Tjaskerhiem 03.09 - 19:00
Gebedsmoment 05.09 - 19:00

Bronwater

Op reis naar thuis

Soms duurt een reis erg lang, bijvoorbeeld naar een vakantiebestemming. Je houdt het vol omdat je weet dat er straks een heerlijke tijd aanbreekt: een paar weken op de camping, aan zee, in de Franse zon!
1

Bewust op weg

‘Ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!’ Deze woorden zijn in nogal wat huizen te vinden, aan de wand, op een bordje of tegeltje, vaak in een oude(re) vertaling. De bewoners laten weten: in dit huis maakt de HEER de dienst uit!
1

Elke dag op reis

In De brief aan Diognetus, geschreven aan het eind van de tweede eeuw na Christus, wordt geschetst hoe de christenen in die tijd leefden: ‘Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. (…) Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel.’

De gemeente

Onze gemeente, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKv) te Buitenpost, is een actieve geloofsgemeenschap van jong en oud en geworteld in de gereformeerde traditie. Wij voelen ons met elkaar verbonden door het geloof in God de Schepper van de hemel en de aarde. Wij geloven dat Hij een doel heeft met ieder van ons. 

De gemeente telt ruim 650 leden die zijn ingedeeld in 12 huiskringen. Op zondag houden wij diensten waarin wij als gemeente bij elkaar komen. Samen luisteren, zingen en bidden we om God te eren. En om zelf weer geestelijk op te laden voor de week erna.