U bent hier

Bewust op weg

‘Ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!’ Deze woorden zijn in nogal wat huizen te vinden, aan de wand, op een bordje of tegeltje, vaak in een oude(re) vertaling. De bewoners laten weten: in dit huis maakt de HEER de dienst uit!
1
Het volk Israël heeft het land Kanaän in bezit genomen; een nieuwe periode begint. Jozua houdt voor de verza-melde Israëlieten een toespraak waarin hij benoemt wat de HEER voor hen heeft gedaan. Hij roept het volk op deze God te blijven dienen. Hij voegt eraan toe dat hij en zijn familie dat zeker zullen doen. Jozua spreekt zich uit; hij neemt stelling. Daaruit blijkt dat het een persoonlijke keus is: niemand anders kan die voor jou maken. Je moet er zelf voor kiezen bewust op weg te gaan met de HEER!
Heb je dat al gedaan? Of ga je gewoon mee met je christelijke familie en vrienden? Het is belangrijk een stap naar voren te zetten en zelf de keus te maken.
2
Jozua weet dat veel Israëlieten afgoden dienden. Voor hen was de HEER niet de enige. Jozua beseft dat dat niet kan: ‘Ik wil alleen de HEER dienen.’ Jezus heeft later ook gezegd dat het onmogelijk is twee heren te dienen (Matteüs 6, 24a). Je kunt niet op God vertrouwen en tegelijk op je geld, je gevoel of je gezin. Zijn er afgoden in jouw leven? Wie of wat is de belangrijkste in jouw leven? Doe de afgoden weg. Volg het voorbeeld van Jozua, spreek uit dat je alleen aan de Heer toegewijd wil zijn en gehoorzaam Jezus.
3
Kies zelf en ga vervolgens je gezin hierin voor. Jozua spreekt als leider van het volk, maar ook als man en va-der. Hij weet zich verantwoordelijk voor zijn vrouw en kinderen. Jij ook? Jouw keuze heeft gevolgen voor de mensen met wie je je leven deelt. Ze worden in de lichtkring van het evan-gelie getrokken, door jouw geloof en hoe je dat vorm geeft. Besef je dat? Je eerste verantwoordelijkheid ligt niet in je werk, maar in je gezin. Pak je taak op! En dan ben je er niet wanneer je bidt bij het eten en je kinderen meeneemt naar de kerk. Het gaat om een manier van leven, waarin God op de eerste plaats staat. Eer Hem, dien Hem, met je gezin!
4
Maar, hoe krijg je dit voor elkaar? Is dit niet te veel ge-vraagd? Nee, als je tenminste begint bij God en wat Hij doet. Voordat Jozua het volk oproept een keuze te maken, wijst hij op de machtige daden van de HEER. God is de God die je bevrijdt uit de slavernij, die je elke dag be-schermt tegen de boze en je een heerlijke toekomst geeft. Als je dat ziet, zoek je je heil toch niet bij andere goden? En zo mag je ook je kinderen wijzen op God: Hij is de God van hun doop, de God die in Christus al zoveel voor hen heeft gedaan! Dan ligt een leven met Hem toch voor de hand? Je mag kiezen voor een God die al lang voor jou gekozen heeft!
5
Jozua zet een stap naar voren en bekent kleur. Het volk doet dat vervolgens ook. Maar dan steekt Jozua zijn hand op: ‘Jullie zijn niet in staat zijn de HEER te dienen’ (vers 19). Dit is niet als een ontmoediging bedoeld. Jozua wijst erop dat geen mens van zichzelf voor God kiest. Je kunt zo’n beslissing alleen nemen in het besef dat God je er-toe brengt. Je hebt Jezus nodig om bij je keus te blijven en daar, ook in je gezin, vorm aan te geven. Laat je door zijn Geest leiden! Vertrouw dus niet op eigen kracht. Maak van jezelf geen afgod. Verwacht alles van de Heer. Dan ben je bewust op weg!
Slot
Durf jij een bordje op te hangen in je huis met de woor-den van Jozua 24, 15b? Kies bewust voor een leven met de Heer en neem je daarin ook je huisgenoten mee!
OM OVER NA TE DENKEN:
1 Hoe bewust is jouw keuze om met God op weg te gaan? Of loop je mee met je christelijke vrienden en familie?
2 Welke afgoden zijn er in jouw leven en welke in je gezin? Vind je het moeilijk om alléén op de Heer te vertrouwen? Waarom wel of niet?
3 Wij mogen kiezen voor de God die eerst voor ons gekozen heeft. Hoe beïnvloedt deze stelling de op-voeding van je kinderen?