U bent hier

Op reis naar thuis

Soms duurt een reis erg lang, bijvoorbeeld naar een vakantiebestemming. Je houdt het vol omdat je weet dat er straks een heerlijke tijd aanbreekt: een paar weken op de camping, aan zee, in de Franse zon!
1
Het boek Openbaring is geschreven om christenen te bemoedigen. Het zijn de christenen van zeven gemeen-ten (zie de hoofdstukken 2 en 3), die leven in een tijd waarin het geloof veel kost. God steekt hen, via Johan-nes, een hart onder de riem: er zullen andere tijden aan-breken. ‘Alles maak ik nieuw!’ En dat gaat echt gebeu-ren: ‘Wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar’ (vers 5). Ook voor ons is geloven niet gemakkelijk. Een ieder die met God op weg is, ervaart weerstand, in zichzelf en in zijn omgeving. Als volgeling van Jezus maak je soms keuzes die tegen jezelf ingaan. En vaker nog leiden ze tot onbegrip bij de mensen om je heen. Maar God be-moedigt je: lees het boek Openbaring!
2
Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; alles wat aan de oude wereld herinnert is voorbij. Johannes hoort een stem roepen dat er geen dood meer is, geen jammerklacht meer, geen pijn meer (vers 4). Wij moe-ten dit vooral betrekken op het lijden als gevolg van ons geloof: dat is er straks niet meer. Dat is een gevolg van wat in vers 3 staat: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.’ Er komt een nieuwe, volmaakte eenheid tussen God en de mensen. Dát maakt de toekomst vooral zo heerlijk: er is geen enkele afstand meer tussen God en ons!
3
Die afstand is er nu nog wel. God woonde in vroeger tijden ook te midden van zijn volk, in een tabernakel. Maar je kon niet zomaar bij Hem binnenlopen. Later kwam Jezus naar de aarde; Hij werd mens. En in zijn Geest woont Hij zelfs ín ons. Maar nog altijd zit de zonde ertussen. Dat is straks niet meer zo. Johannes ziet een stad uit de hemel neerdalen, als een bruid die helemaal op haar man gericht is (vers 2). Die stad staat voor mensen die volmaakt aan God toegewijd zijn, die niet meer struike-len in hun liefde en overgave aan Hem.
Verlang je hiernaar? Het ‘gaan met God’ is dan tot rust gekomen. Onze reis is ten einde, we zijn thuis!
4
Wat gebeurt er met je wanneer je dit op je laat inwer-ken? Heb je er last van dat ons leven met God vaak nog zo beperkt is? In vers 6 gaat het over mensen die dorst hebben naar het nieuwe. Heb jij dat? En zo niet, ben je dan wel echt op weg met God?
Laat je waarschuwen! Lees vers 8: gaat dit over jou? Ben jij misschien laf als het op het maken van keuzes aankomt? Ben je trouweloos en verlaat je God wanneer het geloof je teveel kost? Wees gewaarschuwd: wie niet op weg is met God, komt ook niet thuis!
5
Zo worden we aangespoord met God te blijven gaan. We zijn op weg naar een geweldige toekomst. Het is de moeite waard om vol te houden! God zelf roept ons ertoe op: ‘Wie overwint komen al deze dingen toe’ (vers 7). Een overwinning behaal je pas na strijd. We moeten er dus voor vechten; geloven kost soms veel. Maar laten we volhouden, tot we de eindstreep hebben gehaald. God zelf helpt ons hierbij. Het hele gedeelte staat vol met zijn beloften: we mogen alles van Hem verwachten. Hij is het die ons, door zijn Geest, om Jezus’ wil, thuis brengt.
Slot
Het boek Openbaring laat zien waarheen we onderweg zijn. Laat je erdoor troosten en bemoedigen. Ga met God en blijf dat doen. Dan kom je straks thuis!
OM OVER NA TE DENKEN:
1 Ervaar jij het leven als christen als een strijd? Heb je behoefte aan zicht op de finish en de heerlijke tijd die dan aanbreekt? Hoe lees je het boek Open-baring?
2 Je kunt in een moeilijk leven vol houden omdat je weet wat er komen gaat. Werkt dat voor jou ook zo? Waarom wel/niet?