U bent hier

Nieuws

Stille week

Van 26 maart t/m 1 april wordt in het kader van de Stille Week, iedere avond in de Fonteinkerk, de Achtkant 48 in Buitenpost een korte, sobere samenkomst gehouden. Deze avonden worden georganiseerd door de jongeren van 17-20 jaar.

Concert Marcel en Lydia Zimmer

Marcel en Lydia Zimmer geven op 18 maart twee concerten in de het Lichtbaken, Marconistraat  5 te Buitenpost.

Buitenpost Schoon!!

‘Buitenpost Schoon’ is inmiddels een jaarlijkse traditie op de Landelijke Opschoondag. De start is op 24 maart om 9.30 uur bij de Fonteinkerk aan de Achtkant in Buitenpost. De gemeente Achtkarspelen zorgt voor de verschillende materialen.

Week van gebed 2018

Ook in Buitenpost doen de gezamenlijke kerken van 21 t/m 28 januari weer mee aan de Week van gebed. Het thema is dit jaar: ‘Recht door zee’ en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema sluit aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het bijbelboek Exodus.

Ga je mee op reis.....

…In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen