U bent hier

Ga je mee op reis.....

…In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van
de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van
David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger
was... (Lucas 2:1-5)

Ook jij mag je laten inschrijven. We gaan terug in de tijd en gaan beleven wat Jozef en Maria hebben beleefd.
Hun reis van inschrijving tot stal, van geboorte tot de rijk geurende wierook en mirre van de wijzen.
Op zondag 24 december 2017 zal Platform Outreach (interkerkelijke evangelisatie commissie) voor u de
Kerstkuier organiseren. Een prachtige wandeltocht waarin u het kerstverhaal kunt beleven.
De inschrijving start om 17:00 uur tot 20:00 uur en is bij de Fonteinkerk aan de Achtkant 48.
Loopt u/jij met ons mee?