U bent hier

Project tegen onrecht

De kerken in Buitenpost kunnen terugkijken op een waardevolle Michazondag. In de Doopsgezinde gemeente, de Protestantse Kerk, de Christengemeente en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt werd in de ochtenddienst stilgestaan bij het centrale thema van deze jaarlijkse zondag, namelijk dat God recht doen en eerlijk zijn belangrijk vindt. Hier werd  uitgebreid aandacht aan besteed en er waren meerdere sprekers als gast aanwezig. Deze sprekers zijn verbonden aan International Justice Mission, een wereldwijde organisatie die zich inzet tegen het kwaad van slavernij, onderdrukking en misbruik, dat vooral de armen in deze wereld treft. Naast wat de bijbel zegt over het tegengaan van onrecht gingen de sprekers ook in op het belangrijke werk dat door deze organisatie in tal van landen wordt gedaan, in samenwerking met lokale organisaties en overheid. Het waren indrukwekkende, maar ook inspirerende verhalen. Verhalen van schrijnende situaties van uitbuiting en misbruik, maar ook verhalen van hoop voor mensen die bevrijd zijn uit slavernij en die – met steun van International Justice Mission – weer een nieuw leven en een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. 
De organisatie International Justice Mission geeft in haar nieuwe campagne aan dat ze doorgaan met hun werk “Until all are free”, totdat iedereen vrij is.

Naast de aandacht voor het bevrijdende evangelie en het werk van International Justice Mission is het ook geweldig om als kerken in Buitenpost gezamenlijk op te trekken. Wij hebben ons voor een heel jaar aan elkaar verbonden in een project voor International Justice Mission en gaan hiervoor nog meer activiteiten op touw zetten. Wij houden u op de hoogte. Als u meer wilt weten over International Justice Mission verwijzen wij u naar www.ijmnl.org waar u uitgebreid kunt volgen wat er allemaal door hen wordt ondernomen.Als u ons als gezamenlijke kerken wilt steunen – met gebed, door mee te doen of financieel – dan verwijzen wij u naar onze actiepagina die we hebben opgezet onder de titel “Opstaan tegen onrecht” (www.ijmnl.org/campagnes)